Tallinna V rahvusvaheline joonistustriennaal 2015 MUST ja VALGE

Tallinna V rahvusvaheline joonistustriennaal 2015
MUST ja VALGE
Tallinna Rahvusvaheline Joonistustriennaal toimub sel suvel viiendat korda. Kui 2002. aastal osalesid Kunstihoones toimunud joonistustenäitusel ainult eesti kunstnikud siis järgnevad joonistustriennaalid on kujunenud rahvusvaheliselt hinnatud sündmusteks: 2006. aastal „Improvisatsioon“; 2009. aastal „Manu Propria“ ja 2012. aastal näituseprojektid „Vaikne revolutsioon“ / „Dialoog“ / „Joonistuse hääl“ (osales üle 200 kunstniku 22 maalt).
2015.aastal toimuva Tallinna joonistustriennaali pealkirjaks on MUST ja VALGE.
Näitused toimuvad augustis-septembris Tallinna Kunstihoones, Vabaduse galeriis, EKA galeriis, Disaini- ja Arhitektuuri galeriis ning Viinistu kunstimuuseumi galeriides. Triennaali seminarid ja konverents on kavas korraldada Viinistul ning KUMU kunstimuuseumis. Lisaks meie kunstnikele ja kunstiteadlastele ootame ka suurt hulka väliskülalisi.
Näitustest osavõtu sooviavalduste esitamise tähtaega oleme pikendanud kuni 10.maini. Taotluste põhjal teeme valiku ja teatame žürii otsuse peale 20.mail toimunud koosolekut. Koos sooviavaldusega on oodatud fotod töödest ja selgitused. Esitada võib 2012.—2015.aastal valminud joonistusi. Ühe autori ekspositsiooni laiuseks arvestame kuni 2,5 meetrit (võimalikud on ka erandid).
Sooviavaldused saata e-postiga aadressil loit.joekalda@gmail.com või tuua Kunstnike Liitu või ka Graafikakotta. Täpsustav info telefonil 55 696086.
Triennaali toimkonda kuuluvad Britta Benno, Kaarel Eelma, Sirja-Liisa Eelma, Inga Heamägi, Loit Jõekalda, Elin Kard, Merike Sule-Trubert, Maria-Kristiina Ulas.
Joonistamine on segamatult ja märkamatult muutunud kaasaegse kunsti lahutamatuks osaks ja tõsiseltvõetavaks väljendusvahendiks, liikudes paindlikult meid saatvate muutuste kõrval ning toimides sünkroontõlkena, mis kohaneb hetkel olulisima keelekasutusega. Joonistamine kui visuaalne keel on kommunikatsioonivahend, mille kaudu võime edastada sõnumeid, mis suunavad vaatama, kuulama, mõistma.
1990. aastatest taastulemist alustanud joonistamine on liikunud 2000. aastatel kontseptuaalseks protsessipõhiseks kunstiks ja suuresti eemaldunud varasemast valdavast subjektiivsusest ning narratiivipõhisusest, saades uuskontseptualismi ja uus-romantismiga 2000. aastate keskpaigast alates kuraatorinäituste, biennaalide ja triennaalide pärisosaks ja olles ka mõistmise sillaks vana ning uue vahel.
Joonistustriennaali korraldamiseks taotleme toetust Kultuurkapitalilt, Kultuuriministeeriumilt, Tallinna Linnavalitsuselt, Kunstnike Liidult jt institutsioonidelt, sh ettevalmistavaks perioodiks, tööde kogumiseks, dokumenteerimiseks ja e-kataloogi koostamiseks, trükiste ettevalmistusteks, transpordiks, külaliste vastuvõtuks, preemiafondiks, näituste korraldamiseks galeriides, tehnika rendi ja materjalikulude katteks, tööde tagasisaatmise postikuludeks.
Korraldustoimkonna nimel
Loit Jõekalda
Telefon 55 696086
loit.joekalda@gmail.com
Britta Benno:
Chiaroscuro ehk kontrast tumeduse ja heleduse, valguse ja varju vahel, annab kahemõõtmelisele pinnale vormi ja fookuse.
Joonistus on mäng musta ja valge vahel, kõhkluse ja julgusega, illusiooni ja mateeriaga.
Kutsume kunstnikke mängima erinevaid stsenaariume musta ja valge, elu ja surma ning nende kõikvõimalike kromaatiliste ja akromaatiliste vaheakordidega.
Just peegeldused elust, selle raputavad kontrastid ja malbed üleminekud hallidel toonidel rikastaksid joonistustriennaali otsinguid tulevasteks üleskutseteks.
Joonistustriennaal tahab vaadata nii tagasi, käesolevat kui ka edasi, mõtestades lahti seeläbi iseenda, joonistamise ning dialoogid kaasaegses kujutavas kunstis.
Väljapanek võiks olla analüüsiv ülevaade, mida on kätkenud endas joonistusformaat minevikus tuntud kunstnike taieste näol, millistesse kontrastidesse on jõudnud hetkel joonistuse meedium aktiivsete vabakunstnike töödes tänasel päeval, ning kuhu edasi võiks liikuda joonistajate produktsioonid, tuues luubi alla praeguste kunstitudengite, tulevaste chiaroscuro-kruttijate tööd.
***
BLACK and WHITE
5th International Drawing Triennial in Tallinn
Chiaroscuro – the contrast between the dark and the light – loads a 2-dimensional surface with form and focus. Drawing is a play of black and white, hesitation and courage, illusion and matter. The 5th International Drawing Triennial in Tallinn is a call to play through different scenarios of black and white, life and death, and all its chromatic and achromatic chords. The participants are encouraged to take the challenge to reflect their search in life using just the spectrum of gray – its strong contrasts and soft transmission. Focusing on the expression of drawing in contemporary fine art, the 5th International Drawing Triennial in Tallinn simultaneously looks into the past, at the present and to the future, giving the visitors an understanding how the medium has evolved over time.
This summer the International Drawing Triennial in Tallinn takes place for the fifth time. While the participants of the first triennial – held at Tallinn Art Hall in 2002 – were mostly Estonians, over the following years the International Drawing Triennial in Tallinn has become an internationally anticipated art event. The themes of previous triennials have been “Improvisation” in 2006, “Manu Propria” in 2009, and the last one in 2012 took the form of different parallel exhibitions (“Silent revolution” / “Dialogue” / “ Drawing – Freedom” / “ Voice of Drawing”), which brought together more than 200 artists from 22 countries.
The topic of the 5th International Drawing Triennial is “BLACK and WHITE”. The exhibitions will take place from August until September in Tallinn Art Hall, Freedom Gallery, Gallery of Design and Architecture, Gallery of the Estonian Academy of Arts, all in Tallinn, as well as the galleries of Viinistu Art Museum on the northern coast of Estonia. The seminars and the main conference will be held as a joint venture at Viinistu Art Museum and KUMU Art Museum in Tallinn. In addition to local artists and art historians we are welcoming a remarkable amount of international guests.
We are waiting for Your participation applications until May 20th. The final selection will be made by a jury in early June. Potential participants’ applications should include photos and short descriptions of their submissions. Please note that we can only accept the drawings realized within the past 3 years (2012–2015). The width of the display area is 2.5 meters per author (exceptions possible for special cases). The applications can be sent either by email to loit.joekalda@gmail.com or by mail to the following address: Association of Estonian Printmakers / Vabaduse plats 6 / 10146 Tallinn / Estonia.
The organizing committee of the triennial comprises Estonian artists, printmakers and curators Britta Benno, Kaarel Eelma, Sirja-Liisa Eelma, Inga Heamägi, Loit Jõekalda, Elin Kard, Merike Trubert-Sule, Maria-Kristiina Ulas.
Drawing has subtly and steadily become an inseparable part of contemporary art. It is a method of expression that accompanies artists throughout their lives, developing according to the changes on their way. Adapting to the nuances of a particular artist’s use of language, it is a simultaneous translation of their private lives. Drawing is a means of communication – a visual language that allows to carry and acknowledge messages by directing the observers‘ point of view.
The tradition of drawing has transformed over the past decades into a conceptual process-based art and distanced itself to a significant extent from the subject-based and narrative-based manner so intrinsic to this field in the earlier times. As a medium it can be seen at the same time as a bridge between the old and the new. With regard to new conceptualism and new romanticism it is still an inherent part of different biennials, triennials and curator exhibitions.
The 5th International Drawing Triennial is sponsored by the Cultural Endowment of Estonia, the Estonian Ministry of Culture, Tallinn City Government, Estonian Artists Association and Tallinn Art Hall.
In the name of the board of organizers,
Loit Jõekalda
Coordinator
+372 55 696 086
loit.joekalda@gmail.com
Should you have any questions, please do not hesitate to contact us!