Raul Meel (Estonia)

Plans of Feast Tables I–XL/40.
2015, black ink, brush drawings on paper, a 420×297 mm.

1969. aastast alates joonistasin aegajalt pliiatsiga ruudulisele paberile geomeetrilisi kompositsioone, võimalikke tulevaste joonistuste ja maalide lihtsamast lihtsamaid kavandeid.

Mul oli neid pliiatsijoonistusekesi juba ligi sada, kui leidsin poola kunstiajakirjast projekt 4, 1975, Andrzej Strumiłło artikli „Stoły i kamienie / Tables and stones”, milles ta tutvustas Huang-Cz´ang-Zuei 1194. aastal klassikalises keeles kirjutatud ja joonistatud raamatut „Plans of Feast Tables” / Pidulaudade seadmise asendiskeemid /. Selles raamatus on 28 laudade kompositsiooni, mis koostatud kolmest põhilauast – algelemendist. Igal kompositsioonil on oma nimi, sageli väga poeetiline, näiteks „pilvede bukett”, „kuueleheline õis”. Nende poeetiliste nimetuste varjatud tähendusi võisid mõista vaid vana hiina poeesia tundjad. Teise, kirjamärke meenutava rühma kompositsioonid kannavad nende märkide nimetusi, näiteks šan-mägi. Ülejäänud kompositsioonid olid nimetatud suvalise omistatud tähendusega või visuaalselt silmatorkava sarnasuse järgi, näiteks „kuldne kaev”, „väravad”, „pidulik riietus”. Igal kompositsioonil 28st on oma tähendus ja etiketis määrab ta peo iseloomu.

Kompositsioonide vertikaaljooned ja horisontaaljooned väljendavad emotsioone ja emotsionaalseid seisundeid.

Nägin, et hiina raamatu peolaudade kompositsioonide tušijoonistused olid väga lähedased minu joonistatud skeemidele. Mu meelest hiina ja eesti kultuur puutusid ootamatult kokku üle ajakuristiku. Niiviisi saadud kogemuslik teadmine innustas ja julgustas mind oma leitud pildikompositsioonidega edasi töötama. Kui lõpuks ligi kahesaja joonistuse hulgast 40 paremini ansamblisse sobivat välja valisin, siis 2 tulid sinna analoogidena hiina kompositsioonidele.

Nõnda toimusid kultuuride lihtsustatud kuju(ndi)d ja kordused minu mängivais kujutlusis!

Ma just kui ei tahtnud neid pilte joonestada joonsule sirgete tušijoontega, ma tahtsin neid vabama käega juhitava tušipintsliga joonistada; hiina-inglise raamatu piltidel olid peened sirged musta tuši jooned valgel paberil. 1983. aasta suvel joonistasin pintsliga paarsada pilti valgele akvarellipaberile: tegin variante eri värvustega – mustaga, punasega, sinisega, rohelisega ookerkollasega. Siis jäi mul kunstnikuoskustest vajaka, ma ei jäänud oma töö tulemustega rahule.

2007. aastal joonistasin tušipintsliga paberile ja tegin akrüülmaale uuesti “Piduväljade asendiplaanide” grafiitpliiatsi või pastapliiatsi algeliste skeemide järgi. Näitustele jõudsid esimeste kunstiteostena maalid, kaks neist kuuluvad nüüd KUMU kollektsiooni. Praegu, 2015. aastal, esitan esimese valiku selle sarja tušipintsli joonistusi kunstipublikule.

Mõtlen, et mu „Piduväljade“-sarja joonistused ja maalid sünteesivad uut ja vana avaramalt kui vaid eesti ja hiina kultuuri arengu juhuslikku kokkupuudet. Mentaalse idee ja plastilise idee ja tehnilise teostuse poolest on need kunstitööd uudsed. Just kui tahaksin sünteesivalt suur-ruumiliseks ühendada kõiki neid joonistusi ja maale.

Ma joonistan ja maalin vägagi minimalistlikke kunstitöid, millest sisulised sümbolid, tähendused ja vihjed võiksid või peaksidki kaugele jääma. Aga mulle tuleb nende tööde juures argirealistlikke kujutlusi ja mõtteid ja üsna müstilisi kujutlusi ja mõtteid – ning ma jutustan nende juurde lugusid. Muidugi, ma ei tee teadlikult kavatsuslikult mingeid valemeid või salavõtmeid, teadvustamata tegemiste kohta ei tea kindlat vastust. Nii on, et ühel hetkel on mu üsna lihtne teos visuaalne, vahetu, tähenduseta, peaaegu jäägitu see, mis ta on, aga teisel hetkel võib ta olla justkui lõpmatult avara ja ajatu universumi, meie maailma ja inimeste ajaliku elu, üldse elu saladuste kandja.

Minu teada mu kõhklevatele, uudistavatele küsimistele ei anna mu teoste kohaseid pädevaid seletusi-vastuseid mitte ühegi kunstiajaloos arendatud ismi teooria.
Tööd tehes ma mõtlesin visuaalselt, lootes ja püüdes uskuda, et valmivad teosed ehk võivad saada pädevaks vastuseks paljudele mu eelnenud küsimustele. Tundsin, et mulle pole vaja sellest enam teada, aga teised inimesed vist võiksid nende kunstitööde olemist enesekohaselt kajada ja edasi püüda.

Raul Meel
01. juulil 2015

Estonia_Meel Raul_detail _TDT 2015

Estonia_Meel Raul_MG_3011_40 tables_